SIA "A” sniedz SIA “B" reklāmas pakalpojumus uz līguma pamata par kopējo summu 1000 EUR. Līguma slēgšanas brīdī (2017.gada decembrī) SIA "A" nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja. 2018.gada februārī SIA "A" izraksta un SIA "B" apmaksā avansa rēķinu par pakalpojumiem pusi no Līguma summas bez PVN 21%. Līgumā nolīgto pakalpojumu izpildes laikā SIA "A" kļūst par PVN maksātāju un tiek reģistrēts PVN maksātāju reģistrā. 2018.gada jūnijā tiek sagatavots gala rēķins. Kā šajā situācijā būtu jārīkojas ar PVN?