Sabiedrība ir uzbūvējusi ēku, kas sadalīta dzīvokļos. Ēka uzbūvēta un nodota ekspluatācijā 2013.gadā. Pēc nodošanas ekspluatācijā tā netika izmantota līdz 2016.gadam, savukārt 2016.gadā noslēgts īstermiņa dzīvokļa īres līgums uz 2 mēnešiem, kas šobrīd vairs nav spēkā. Pašlaik konkrētais dzīvoklis tiek pārdots. Vai dzīvoklis ir uzskatāms par lietotu vai nelietotu nekustamo īpašumu?

Kā saprotams Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 1.panta 12.punktā noteiktajā nelietota nekustamā īpašuma definīcijā minētais termins "neizmanto" - neizmanto brīdī, kad pārdod, vai neizmanto pirmā gada laikā? Vai arī neizmanto vispār un nevienu dienu?