Latvijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas - saimnieciskā darbība ir saistīta ar jaunu vai mazlietotu, kā arī ļoti lietotu automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību. Šī gada maijā uzņēmums, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 138.pantu, iegādājās lietotu automašīnu no Latvijas sabiedrības un pārdeva to klientam Somijā. Tā kā PVN likuma 138.panta 10.daļā noteikts, ka "piemērojot šajā pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, ar nodokli apliek starpību starp pārdošanas vērtību (naudas summu), ko tirgotājs ir saņēmis par pircējam piegādātajām lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, un iepirkuma vērtību, samazinot šo starpību par aprēķinātā nodokļa vērtību", peļņas daļu SIA norādīja PVN deklarācijas 43. ("Ar PVN 0% likmi apliekamie darījumi") un 45.rindā ("Uz ES dalībvalstīm piegādātās preces"), kā arī atšifrēja pielikumā PVN 2 "Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā" (PVN 2 pārskats). Vai šādi atspoguļot minēto darījumu ir korekti? Vai arī šī peļņas daļa jāatspoguļo citā PVN deklarācijas rindā?