Pircējs no piegādātāja saņem dažāda veida preces, un saskaņā ar līguma noteikumiem katra mēneša beigās izraksta rēķinu ar norādi “apjoma atlaide par apgrozījumu”. Piegādātājs ik mēnesi veic rēķina apmaksu. Vai apjoma atlaide palielina pircēja ieņēmumus un samazina izdevumus? Kā šo darījumu norādīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā, ja piegādātājs šo darījumu norāda PVN deklarācijas pielikuma PVN1 1.daļā?