Uzņēmumā noslēgts koplīgums, kurā paredzēts, ka darbiniekiem tiek segti ēdināšanas izdevumi 480 eiro apmērā gadā. Vai šādiem rēķiniem par darbinieku ēdināšanu var atskaitīt pievienotās vērtības nodokli?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos drīkst atskaitīt priekšnodokli.