Kad un kā var atjaunot pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu, ja sabiedrība izslēgta no maksātāju reģistra par atskaišu nesniegšanu?