Lietuvas uzņēmums iepērk naftas produktus no Latvijas uzņēmuma akcīzes preču noliktavas. Lietuvas uzņēmums noformē eksporta deklarāciju preču eksportam uz Ukrainu, lai piegādātu preci savam pircējam. Latvijas uzņēmums eksporta deklarācijā ir norādīts kā deklarētājs. Lietuvas uzņēmumam tiek izsniegts rēķins. Vai šis ir uzskatāms par eksporta darījumu? Kādu nodokļa likmi jāpiemēro preču pārdošanai, un kā šis darījums jānorāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā?