Latvijas uzņēmums pērk preces no trešajām valstīm, piemērojot īpašo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) režīmu. Saskaņā ar līguma noteikumiem pēc mēneša beigām piegādātājs piešķir atlaidi, kas ir atkarīga no preču iepirkuma apjoma. Kreditors izraksta kredītrēķinu, kur norādīta parāda summa ar atlaidi. Muitas deklarācijās šī summa nav norādīta. Kā Latvijas uzņēmumam norādīt piešķirto atlaidi PVN deklarācijā?

Otrs jautājums – piegādātājs izrakstījis kredītrēķinu par iepriekš nosūtītās preces cenas samazinājumu, prece izsūtīta novembrī, bet rēķins no piegādātāja saņemts decembrī. Kā norādīt šo kredītrēķinu PVN deklarācijā? Vai nepieciešams labot novembra muitas deklarāciju?