Mūsu uzņēmuma partnerim – būvniecības uzņēmumam – ir samaksāts avanss par darbiem (reversais PVN būvniecības pakalpojumiem), bet darbi nav izpildīti vai izpildīti daļēji. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) aprēķināts reversā kārtībā. Partneris nevēlas atmaksāt naudu ar pārskaitījumu, bet piedāvā veikt savstarpējo ieskaitu pret iemaksāto garantijas naudu, ko mūsu uzņēmums ir parādā būvniekam. Vai šādā gadījumā ir iespējams savstarpējais ieskaits, ja viena darījuma partnera samaksātajam avansam piemērots reversais PVN, bet otras puses izrakstītajam rēķinam – PVN vispārējā kārtībā?  Kā to norādīt PVN deklarācijā?