Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "A", pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, pārdod preci, proti, zobārstniecības iekārtas dažādiem Igaunijas uzņēmumiem. SIA "A" ir noslēgts līgums ar uzņēmumu "B", kas ir reģistrēts PVN maksātājs Igaunijā, par sadarbību ar uzņēmumiem Igaunijā, kuriem SIA "A" pārdod zobārstniecības iekārtas, – šo iekārtu pircēju meklēšanu, iekārtu montāžu, apkopi, remontus, personāla apmācības. Kuras Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas būtu jāpiemēro šādiem pakalpojumiem un kāda PVN likme jāpiemēro? Kā šādi darījumi norādāmi PVN deklarācijā? Uzņēmums "B" par sniegtajiem pakalpojumiem izraksta nodokļa rēķinu, kuram piemēro PVN 0% likmi. 

Lai noteiktu PVN piemērošanu sniegtajiem/saņemtajiem pakalpojumiem, jānosaka šo pakalpojumu sniegšanas vieta.