Garāžu kooperatīvā sabiedrība, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, saņem biedru naudu no biedriem, lai uzturētu un attīstītu garāžu kooperatīvu. Biedru nauda netiek aplikta ar PVN. Papildus tiek veikta arī garāžu iznomāšana, kurai tiek piemērots PVN. Iznomātas tiek apmēram 15% no kooperatīva garāžām, pārējās garāžas ir biedru lietošanā (pajas) vai īpašumā (privatizētas). Ieņēmumi no iznomāšanas veido mazāko ieņēmumu daļu.  Garāžu uzturēšanai un remontdarbiem saņemti materiāli un pakalpojumi, kas ir ar PVN apliekami darījumi.

  • Vai kooperatīvs var pilnā mērā atskaitīt PVN, kas norādīts saņemtajos rēķinos, vai arī tomēr jārēķina atskaitāmā priekšnodokļa proporcija?
  • Ja jārēķina proporcija, vai korekti būtu to rēķināt tikai par 1 mēnesi, ņemot vērā, ka biedru naudas rēķini tiek izrakstīti vienu reizi gadā konkrētā mēnesī?

Atbildē uzzināsi:

  • Kā aprēķināt priekšnodokļa proporciju.
  • Kad var atskaitīt priekšnodokli.