Uzņēmumam veiksmīgi attīstoties, rodas vēlme savu preču vai pakalpojumu noietu paplašināt arī ārpus Latvijas robežām. Uzsākot sadarbību ar ārvalstu partneriem un patērētājiem, ir svarīgi apdomāt, kādas potenciālas nodokļu sekas šī turpmākā sadarbība varētu radīt. Tāpēc apskatām tipiskākos gadījumus, kad uzņēmumiem, nosūtot preces uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti vai sniedzot pakalpojumus citas dalībvalsts personai, varētu rasties pienākums reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam attiecīgajā valstī (vai vismaz pienākums darījumam piemērot šīs valsts PVN).

Raksta līdzautore: Kristīne Skrastiņa, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā konsultante.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai preču piegāžu darījumiem, kas tiek veikti ķēdē starp vairākiem uzņēmumiem, drīkst piemērot PVN 0% likmi.
  • Kāda PVN likme jāpiemēro tālākpārdošanas piegādes darījumiem.
  • Kādas priekšrocības sniedz īpašais režīms OSS (One Stop Shop jeb vienas pieturas aģentūra).
  • Kas ir preču piegādes vieta, ja tiek piegādāta prece ar montāžu.
  • Kad var rasties pienākums reģistrēties par PVN maksātāju, sniedzot pakalpojumus citu ES dalībvalstu peronām.