Konsignācijas darījums tiek veikts Eiropas Savienībā – Vācijā. Prece tiek uzglabāta pie pircēja Vācijā, kur uzņēmums īrē noliktavu, un īpašuma tiesības pāriet pircējam tajā brīdī, kad prece tiek pārvietota uz pircēja noliktavu Vācijā. Kā notiek pievienotās vērtības nodokļa piemērošana šādos darījumos?