Reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs iegādājas preces savām vajadzībām un reklāmas nolūkiem no Polijas internetveikala. Kuras valsts PVN jāpiemēro preču piegādes darījumam? Kurš ir atbildīgs par nodokļa piemērošanu – pircējs vai pārdevējs?

Noteicošs kritērijs – darījuma vieta

Darījuma vieta ir noteicošais faktors, kas nosaka kuras valsts PVN piemēro konkrētajā gadījumā. Preču piegādei darījuma vieta atkarīga no tā, kā tā notiek. Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 12.panta 1.daļa nosaka, ja preču piegāde notiek ar transportēšanu, piegādes vieta ir vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākas preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam. Savukārt, šī panta 2.daļa nosaka, ja preces nenosūta vai netransportē, preču piegādes vieta ir vieta, kur preces atrodas to piegādes brīdī.