Valsts ieņēmumu dienests publicējis uzziņu P0017/8.6.1/118441, kurā skaidrots, vai uzņēmums drīkst nepiemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN) atlīdzībai, ja sniedz pakalpojumus, kas tieši attiecas uz ieguldījumu kapitālā. Analizējam uzziņu!

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai kapitāla daļu pārdošana par atlīdzību Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē uzskatāma par pakalpojumu sniegšanu un ir ar PVN neapliekams darījums.
  • Vai PVN atbrīvojums, kas attiecināms finanšu darījumiem, piemērojams arī starpniecības pakalpojumiem.