Līgumsumma ir 2000 eiro un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 420 eiro, kas kopā veido 2420 eiro. Līgumsods ir 10% jeb 200 eiro. Kā pareizi izrakstīt rēķinu un norādīt to PVN deklarācijā? Iespējamie varianti:

  • pasūtītājs pārskaita 2220 eiro (2420 – 200 (soda nauda)). PVN deklarācijā kā pilnu līgumsummu norāda 2000 eiro un PVN – 420 eiro;
  • pasūtītājs pārskaita 2178 eiro (2000 – 200 (soda nauda) + 378 (PVN)). PVN deklarācijā norāda 1800 eiro un PVN – 378 eiro.

No situācijas apraksta secināms, ka pamata darījuma vērtība ir 2000 eiro un darījumam ir piemērojams PVN. Par noteiktu pienākumu neizpildi darījuma pusēm (atkarībā no tā, kurš ir pasūtītājs, kurš – pircējs) ir tiesības pieprasīt/pienākums samaksāt darījuma partnerim līgumsodu 10% apmērā. Atbildes sniegšanai tiek pieņemts, ka darījums apliekams ar PVN vispārīgajā kārtībā.