Uzņēmums veic pirkumus Aliexpress.com, kur iespējams izdrukāt rēķinus ar norādītu ieturēto pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Vai šī preču iegāde tiek uzskatīta par importu? Vai iegādes darījums jānorāda PVN deklarācijā?

Speciālie noteikumi – OSS (one stop shop) un IOSS (import one stop shop), kas paredzēti preču pārdošanai internetā, izmantojot elektroniskās platformas (Aliexpress.com, Amazon.com, Etsy.com, u. c.) radīti, lai PVN deklarētu un maksātu par preču pārdošanu personām, kuras nav nodokļa maksātājas (B2C). Attiecīgi PVN atskaitīšana juridiskām personām, ja prece iegādāta platformā, kur pati platforma ir aprēķinājusi PVN, ir apgrūtināta.

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) un direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu noteikto speciālo importa režīmu (IOSS) ir paredzēts piemērot preču pārdošanai attālināti arī, izmantojot elektronisko saskarni, personām, kas nav nodokļa maksātājas.