Uzņēmums organizē bezmaksas pasākumus potenciālajiem un esošajiem klientiem ārpus Latvijas, kas tiešā veidā saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību. Uzņēmums Latvijā ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Uzņēmums no Polijas PVN maksātāja saņēma rēķinu 1230 eiro apmērā par konferenču telpas nomu Varšavā (telpu noma 1000 eiro plus Polijas PVN 23% – 230 eiro). Vai šāds darījums ir jānorāda Latvijas PVN deklarācijā? Ja jānorāda, tad kā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kurā valstī jāmaksā PVN par ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem.
  • Kā un kādos gadījumos var atgūt PVN, kas samaksāts citā valstī.