Biedrība, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kurai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, izraksta biedru naudas rēķinus bez PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (PVN likums). Vai rēķins tiek izrakstīts pareizi? Biedrība izraksta arī rēķinus sporta komandām par dalības maksu, tām piedaloties kādā biedrības organizētā pasākumā. Vai PVN likuma izpratnē šāda dalības maksa ir apliekama ar PVN?