Pašvaldība piešķīrusi namsaimniekam, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu piebraucamo ceļu atjaunošanai. Vai namsaimniekam jāizraksta rēķins pašvaldībai, norādot tajā summu ar PVN?