Sabiedrība “A” pārdod preci sabiedrībai “B”. Abas sabiedrības ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas Latvijā. Sabiedrība “A” pārdod gan preci, kas ir ražota Vācijā un atrodas ražotāja noliktajā, gan arī preci, kas atrodas Vācijā, bet ir ievesta no Čīles, un nav atmuitota. Sabiedrība “B” vēlas iegādāties preci, neievedot to Latvijā, bet uzreiz pārdodot to pircējam no trešajām valstīm, kas arī kārtos visas muitas procedūras. Kā jāpiemēro PVN starp Latvijas PVN maksātājiem abos variantos - ar neatmuitotu preci no Čīles un ar Vācijas preci?