Uzņēmums veic kokmateriālu piegādes un vēlas tām piemērot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) īpašo režīmu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 141.panta 3.daļas 2.punktam. Vai uzņēmums drīkst piemērot šo īpašo PVN režīmu, ja kokmateriāli atbilst noteiktajām prasībām un vēl papildus tiek žāvēti un citādā veidā apstrādāti?