Uzņēmums izīrē sev piederošu nekustamo īpašumu fiziskai personai. Saņemot ikgadējo nekustamā īpašuma nodokli no pilsētas domes, uzņēmums par to izraksta īrniekam rēķinu. Vai uzņēmumam ir jāpiemēro nekustamā īpašuma nodoklim pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.