Uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) 2019.gadā iegādājās nekustamo īpašumu (noliktavu), kas reģistrēts kā atsevišķa struktūrvienība. 2021.gadā tika nolemts veikt telpu remontu, attiecīgi saņemta pārbūves atļauja, un vēlāk veikti nepieciešamie darbi - mainīti logi, salabots jumts, kosmētiskais remonts. Šobrīd notiek nekustamā īpašuma nodošanas ekspluatācijā process. Īpašumam ir parādījies pircējs (juridiska persona), kas vēlas iegādāties šīs telpas. Vai pareizāk būtu pārdot nekustamo īpašumu vai vispirms pabeigt tā nodošanu ekspluatācijā? Vai šis darījums tiks aplikts ar PVN?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52.panta 1.daļas 24.punktā.noteikts, ka ar nodokli neapliek nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu.