Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023.gada 14.februāra spriedumā lietā SKA-69/2023, ir izskatījis priekšnodokļa atskaitīšanu par reprezentatīva automobiļa iegādi un uzturēšanu, lielu vērību pievēršot tieši pierādījumu vērtēšanas jautājumiem. Spriedums ir aktuāls, ņemot vērā pieņemtos grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas nosaka reprezentatīvo automobiļu vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) robežu – 75 000 eiro – tiem automobiļiem, kuri tiek iegādāti vai nomāti sākot no 2023.gada 1.jūnija.