Uzņēmums bankā noguldījis naudu. Vai ieņēmumi, kas gūti no šī noguldījuma, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) izpratnē? Vai PVN deklarācijā jānorāda procentu ienākumi no bankas, ja tie ir būtiski?