Vai var atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli no kafijas automāta, kas iegādāts lietošanai birojā, summas? Ja var, tad lūgums skaidrot, kādā apmērā to var atskaitīt – 100% vai 40%? Vai iespējams, ka kafijas automāta iegādes izmaksas tiek attiecinātas uz uzņēmuma darbinieku ilgtspējas attīstības izmaksām un tādējādi priekšnodoklis tiek atskaitīts pilnā apmērā? Vai priekšnodokļa atskaitīšanu ietekmē tas, ka birojā kafijas automātu lieto tikai darbinieki vai attiecīgi to lieto vairākas personas – darbinieki, klienti, uzņēmuma partneri?