Uzņēmums pasniedz /dāvina reprezentācijas priekšmetus citam uzņēmumam. Reprezentācijas  priekšmetu vērtība pārsniedz 10 latus bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Vai šajā gadījumā tas ir definējams kā mazas vērtības dāvana  (Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 1.panta 10.punkts)? Vai pasniegtie priekšmeti par summu virs 10,01 Ls ir jāapliek ar PVN?