Šobrīd norit darbs pie kārtējo grozījumu izstrādes pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējumā. Lai arī grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) nav nekas neparasts, vairāku gadu garumā tiek aizmirsts par nepieciešamību sakārtot PVN grupas regulējumu, kas neatbilst Padomes 28.11.2006. Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (Direktīva) un nepamatoti ierobežo personu tiesības kļūt par PVN grupas dalībniekiem.