Sakarā ar aktuālajām izmaiņām Pievienotās vērtības nodokļa likumā, man ir radušās neskaidrības, kā aprēķināt pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni, ja avansa maksājums saņemts vienā mēnesī, bet pakalpojums sniegts citā? Atkarībā no tā apliekamo darījumu summa var svārstīties no 39 000 EUR -  41 000 EUR un otrādi, un tam var izrādīties būtiska nozīme.