Uzņēmuma darbinieks būvniecības preču veikalā nopērk skrūves, dībeļus u.tml. uzņēmuma ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanai - saskrūvēt galdu, pie sienas plauktu. Čekā ir norādīti uzņēmuma rekvizīti, un summa ir ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. Vai uzņēmums drīkst atskaitīt priekšnodokli šajā gadījumā?

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.panta 10.daļu būvizstrādājumu piegādātājs izraksta būvizstrādājumu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda piegādāto būvizstrādājumu vērtību bez PVN.

Saskaņā ar PVN likuma 142.panta 12.daļu būvizstrādājumu saņēmējs par saņemtajām precēm maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

Tādējādi reģistrētam PVN maksātājam ir noteikts obligāts pienākums,  veicot būvizstrādājumu piegādi, kuriem piemērojams īpašais PVN režīms, izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus, un norēķini skaidrā naudā nav atļauti.

Tādējādi, ja uzņēmuma darbinieks ir iegādājies būvmateriālus, kas paredzēti uzņēmuma ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai skaidrā naudā, saņemot čeku ar PVN 21% likmi, tad tam ir jāvēršas pie būvmateriālu pārdevēja, lai anulētu kases čeku un noformētu pareizu preču piegādes dokumentu, piemērojot īpašo PVN maksāšanas kārtību. Ja tas netiks darīts, pārdevēja un pircēja atbildību, kā arī priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības Valsts ieņēmumu dienests vērtēs katrā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā visus apstākļus, kā arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā noteikto.