Mūsu uzņēmums saņem rēķinus par mārketinga aktivitātēm no trešās valsts partneriem. Dažas valstis rēķinus izraksta bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet citas – ar PVN.  Summām, kurām rēķinos nav norādīts PVN  (neatkarīgi no fakta, vai pakalpojuma devēja valstī tas ir/nav PVN maksātājs), mēs aprēķinām PVN apgrieztā kārtībā un uzrādām to PVN deklarācijā 54. un 63.rindā. Bet kā rīkoties situācijā, kad rēķins ir izrakstīts ar PVN? Vai vajag aprēķināt PVN un norādīt to PVN deklarācijā?

Piemēram, summa bez PVN ir 10 000 EUR, PVN - 1800 EUR (šo summu iekļāvām izdevumos), kopsumma 11 800 EUR. Ja vajag, tad no kuras summas jāaprēķina PVN – 10 000 EUR (tad PVN būtu 2100 EUR) vai no pilnās summas 11 800 EUR (PVN tad būtu 2478 EUR)?