Uzņēmums “A” (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) pārdod logus un arī montē tos uzņēmumam “B” (PVN maksātājam). Vai šādam darījumam jāpiemēro īpašais PVN režīms un jānorāda tas PVN deklarācijas pielikumā PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” ar kodu R3 “Nodokļa apgrieztā maksāšana” kā reversais darījums?