Šī gada 1.jūlijā Valsts ieņēmumu dienests ir publicējis uzziņu Nr.30.1-8.6/233890, kurā sniegtas atbildes uz nodokļa maksātāja jautājumiem par pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma jeb reversās kārtības piemērošanu projektēšanas un būvniecības darbiem. Īpašā kārtība noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā.