Uzņēmums "A" nopērk skrūves, ko izmantos metāla izstrādājumu ražošanai, nevis būvniecībai. Piegādātāja "B" rēķinā norādīts Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pants ("Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei"). Vai uzņēmumam "A" šis darījums pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā jāuzrāda kā reverss par saņemtajiem būvizstrādājumiem, vai tomēr kā reverss par metālizstrādājumu iegādi?

Uzņēmums "A" sniedz arī metāla griešanas pakalpojumus. Vai uzņēmums var piemērot PVN likuma 143.4pantu ("Īpašs nodokļa piemērošanas režīms metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem"), ja materiāls pieder klientam un atbilst Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" (MK noteikumi Nr.17) 7.pielikumam "Metālizstrādājumi, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu"?