Varbūt varat sniegt atbildi uz jautājumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas slieksni, jo Valsts ieņēmumu dienesta konsultanti snieguši pretrunīgas atbildes. Vai zemnieku saimniecībai, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā pēc kases principa un nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, ir pienākums reģistrēties par PVN maksātāju, ja apgrozījums pēdējo 12 mēnešu periodā pārsniedzis 40 000 eiro, tas ir, 42 000 eiro, ko veido ieņēmumi no pārdotajiem lopiem 37 000 eiro apmērā un saņemtā PVN 14% kompensācija  – 5000 eiro? Respektīvi, vai saņemto PVN 14% kompensāciju, ko saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā atspoguļo 13. ailē, ņem vērā arī, nosakot brīdi, kad jākļūst par PVN maksātāju?