Uzņēmumam ir patapinātas vieglās automašīnas. Vai, iegādājoties degvielu šīm automašīnām, pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli drīkst atskaitīt 100% apmērā? Vai arī 50%, kā uzņēmumam piederošajām vieglajām automašīnām?