Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (likums par PVN) 1. panta 5. punktu, pašpatēriņš ir preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana bez atlīdzības, ja tā nav ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamās personas saimnieciskā darbība.