Preču imports saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” (PVN likums) ir preču ievešana iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. PVN likuma 2. panta 2.2 daļa nosaka, ka ar nodokli apliek jebkuru preču importu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.