2012. gada 1. janvārī stājās spēkā ilgstoši plānotie grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN), papildinot to ar jaunu 13.6 pantu un nosakot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reversās maksāšanas kārtības piemērošanu būvniecības pakalpojumiem. Saeimā galīgajā lasījumā apstiprinātais grozījumu teksts radikāli atšķiras no sākotnēji izstrādātā varianta un būtībā nosaka, ka reverso PVN maksāšanas kārtību piemēro visas būvdarbu ķēdē iesaistītās personas, t.i., ģenerāluzņēmējs, visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji utt., neatkarīgi no būves vai inženierbūves turpmākā lietošanas mērķa un neatkarīgi no tā, vai būvdarbu veikšanai ir vai nav nepieciešama būvatļauja.