Uzņēmumam ir fiskālais pārstāvis (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) numurs Nīderlandē). Uzņēmums iegādājas preci no muitas noliktavas Nīderlandē un šajā pašā noliktavā pārdod preci tālāk citam Eiropas Savienības uzņēmumam. Uzņēmuma rīcībā nav CMR, jo darījumi notiek vienā un tajā pašā noliktavā. Visas darījumā iesaistītās puses ir PVN maksātājas. Kā šis darījums (gan preces iegāde, gan pārdošana) jāatspoguļo PVN deklarācijā? Kāda atsauce uz Pievienotās vērtības nodokļa likumu jānorāda pārdošanas pavadzīmē pie darījuma apraksta par PVN 0% likmes piemērošanu?