Latvijas uzņēmums importēja no Krievijas dzelzceļa vagonus. Muitas deklarācija tika noformēta 2019. gada 2. novembrī. Preču piegādes noteikumi ir DAP (piegādāts vietā) – Latvijas-Krievijas robeža. Muitas deklarācijā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) aprēķināts no vagonu muitas vērtības, kurā tika iekļauta preču vērtība saskaņā ar Krievijas uzņēmuma rēķinu un ievedmuitas nodoklis.

Bet 2019. gada septembrī noslēgts līgums ar Igaunijas uzņēmumu (Igaunijas PVN maksātājs) par vagonu piegādes organizēšanu. Saskaņā ar līgumu Igaunijas uzņēmums sniedza šādus pakalpojumus: vagonu piegādātāju meklēšana, pārrunu veikšana, vagonu tehnisko prasību un cenu saskaņošana. Igaunijas uzņēmums izrakstīja rēķinu par izpildītajiem pakalpojumiem tikai 2019. gada 27. novembrī. Kā pareizi norādīt šos pakalpojumus PVN deklarācijā – pakalpojumi, kas saistīti ar preču importu vai no Eiropas Savienības dalībvalsts saņemtie pakalpojumi?