Nodokļu pareiza piemērošana nekustamajam īpašumam vienmēr saistīta ar palielinātu risku. Pirmkārt, tādēļ, ka parasti darījumos ir iesaistītas lielas summas. Nekustamā īpašuma būvniecības un pārdošanas cenas ir ievērojamas, attiecīgi arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas, kas ir aprēķināmas vai atskaitāmas par darījumiem, ir lielas. Otrkārt, PVN vajadzībām priekšnodokļa uzskaite jāveic 10 gadus, līdz ar to faktiski nodokļu risks ir ilgāks nekā likumā Par nodokļiem uan nodevām paredzētie 3 gadi vai 5 gadi attiecībā uz saistīto uzņēmumu pielietoto transfertcenu atbilstību tirgus cenām.