Tā kā priekšnodokļa atskaitīšana ietekmē valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli (PVN), ir rūpīgi jāseko, lai priekšnodoklis tiktu atskaitīts korekti. Ar vienkāršu piemēru palīdzību mēģināšu palīdzēt jums orientēties priekšnodokļa atskaitīšanas labirintos.

Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 92.pantā noteikto, ja preces iegādātas un pakalpojumi saņemti ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu citās valstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē, priekšnodoklis ir:

  • No citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (92.panta 1.daļas 1.punkts)

PVN maksātāju reģistrā reģistrēts uzņēmums cep maizi, kas tiek realizēta vietējā veikalā par 100 EUR + PVN 21 EUR (kopējā realizācijas darījumu vērtība – 121 EUR).

Lai pagatavotu mīklu, uzņēmumam ir jāiegādājas olas, milti, piens, kā arī citas izejvielas. No izejvielu piegādātājiem (kas arī ir PVN maksātāji) uzņēmums saņēmis rēķinus par 80 EUR + PVN no šīs summas 16,80 EUR apmērā (kopā no piegādātājiem saņemtajos rēķinos norādītā vērtība – 96,80 EUR.)

Uzņēmumam ir tiesības izejvielu piegādātāju rēķinos norādīto PVN, t.i., 16,80 EUR, atskaitīt kā priekšnodokli.  Līdz ar to valsts budžetā ir jāmaksā tikai aprēķinātā PVN 21 EUR apmērā un PVN summas, kas samaksāta izejvielu piegādātājiem, proti, 16,80 EUR, starpība.

Tādējādi valsts budžetā maksājamā summa ir 4,20 EUR.