Padziļināta uzņēmuma finanšu un nodokļu plānošana jau kādu laiku vairs nav tikai greznuma lieta, bet gan akūta nepieciešamība, turklāt – ne tikai Latvijā. Uzņēmumu atbildīgās personas nereti pieņem lēmumus izmantot dažādus risinājumus ar vienu mērķi – ietaupīt. Viens no līdzekļiem, kā to izdarīt, jeb, precīzāk, atgūt iztērētos līdzekļus, ir atprasīt ārvalstīs samaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN). Publikācijas mērķis ir vērst to personu uzmanību uz PVN atmaksas aktualitātēm Latvijā, kuras kā PVN maksātāji reģistrētas ārpus Eiropas Savienības (ES) teritorijas, kur nodokļus regulējošo tiesību aktu izpratnē tās veic saimniecisko darbību. Publikācijas noslēgumā ieskicēts piemērs ar iespējamu PVN atmaksas problēmu gadījumā, kad PVN atmaksu pieprasa persona, kurai Latvijā ne-saimniecisku aktivitāšu veikšanai, piemēram, tirgus izpētei vai mārketinga veikšanai, reģistrēta pārstāvniecība.