Efektīvs veids, kā uzlabot apgrozāmo līdzekļu apriti un atvieglot ar pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti saistītos jautājumus, ir reģistrēt pievienotās vērtības nodokļa grupu vai arī neatkarīgu personu grupu savstarpējo darījumu veikšanai. Šādu grupu izveide, jāatzīst, Latvijā vēl nav guvusi lielu popularitāti, iespējams, sarežģītās likumdošanas dēļ. Tomēr ir vērts apsvērt šādu iespēju.