Mūsu uzņēmumam cits Latvijas uzņēmums sniedz pakalpojumu – kokmateriālu iekraušanu kuģī uz Lielbritāniju (abi uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji). Rēķinā ir atsauce uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 46. panta 1. daļas 1. punktu, kurā noteikts, ka 0% likmi pakalpojumiem piemēro, ja pakalpojumi tieši saistīti ar preču eksportu, tai skaitā arī tādu preču eksportu, kurām muitas procedūra uzsākta citā dalībvalstī. Kā darījums jāatspoguļo PVN deklarācijā? Vai tas vispār jānorāda? Saņemti ir dažādi skaidrojumi.