2013. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums), kurā, cita starpā, tiek mainītas normas attiecībā uz tirgus vērtības piemērošanu darījumos starp saistītām personām. Jaunās normas attiecībā uz darījumu tirgus vērtības piemērošanu ir balstītas uz ES padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (Direktīva) 72., 77. un 80.pantiem.