Uzņēmums veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus (neapliekamo darījumu īpatsvars ir 98% no kopējās darījumu vērtības). Atsevišķa uzskaite iegādātajām precēm un pakalpojumiem netiek veikta. Atskaitāmā priekšnodokļa summu uzņēmums aprēķina, izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma  (PVN likums) 98.panta 2.daļā minēto proporcijas aprēķinu. Uzņēmums decembrī iegādājās vieglo automašīnu no Vācijā reģistrētas apliekamas personas. Automašīna nav reprezentatīva. Kā pareizi atspoguļot šādu darījumu PVN deklarācijā? Vai jāaprēķina proporcija atskaitāmajam priekšnodoklim no šī konkrētā darījuma?