Eiropas Savienības Tiesai ir ekskluzīvas tiesības interpretēt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Valsts ieņēmumu dienests, sniedzot uzziņas un iztirzājot interpretējamos jautājumus, arvien biežāk atsaucas uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. Līdz ar to Eiropas Savienības Tiesas nolēmumos sniegtās atziņas ir noderīgas arī Latvijas pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem.